avatar

Hrvatska akademska sportska udruga SUBOS

Upisni list

Napomena

Molimo vas da točno ispunite svako polje. Sva polja su obavezna. Neka polja ispunjavaju se dva puta kako bi se smanjila mogućnost pogreške. Nakon što sve ispunite provjerite još jednom jesu li svi podaci točni. Zatim potvrdite unos. Upisni list bit će poslan na e-mail adresu koju ste upisali. Isprintajte potvrdu koju ćete dobiti, potpišite je i osobno donesite u ured. Radno vrijeme ureda navedeno je na web stranici. Predajom potpisanog upisnog lista u uredu udruge završava se proces upisa.

Svi uneseni podaci koristit će isključivo Hrvatska akademska sportska udruga SUBOS. Podaci se neće davati trećim stranama. Nakon ispisa iz udruge podaci će se uništiti.

Nije dopušteno sudjelovanje na treninzima niti na ostalim aktivnostima udruge osobama koje nisu članovi udruge. Osobe koje nisu upisane u udrugu bit će udaljene iz dvorane.

Osobni podaci
Prebivalište
Boravište
Obrazovanje
Napomena:

Ako na popisu nema obrazovne ustanove koju pohađate ili ste pohađali, onda iz padajućeg izbornika odaberite opciju Ostalo. U uredu prilikom predaje upisnog lista napomenite to tajnici/tajniku koji će zatim ručno unijeti naziv obrazovne ustanove koju ste pohađali ili još uvijek pohađate.

Završena škola ili studij (moguće više odgovora)
Radni status
Sport/sekcija
Trenutno nije moguće upisati se na sljedeće sekcije:

  • Bodyweight Cardio
  • Futsal
  • Wing Chun
  • Zumba

Navedene sekcije su popunjene. Molimo odaberite neku drugu sekciju ili probajte ponovo za desetak dana. Također, možete krenuti vježbati u jednoj sekciji pa se nakon nekog vremena prebaciti u drugu sekciju. Prebacivanje iz jedne u drugu sekciju obavlja se u uredu udruge uz prethodnu suglasnost trenera sekcije u koju se želite prebaciti.


Napomene:


1. Razmislite još jednom ako upisujete više od jedne sekcije! Dvije sekcije su dvije članarine, tri sekcije su tri članarine. Iskustva pokazuju da

je jako zahtjevno ići na više sekcija, gotovo nemoguće. Prenaporno je i termini sekcija se preklapaju. 2. Sekciju FUTSAL možete odabrati samo ako ste prethodno dobili odobrenje trenera FUTSAL sekcije!
Status u subosu / tip članstva

Anketa

Uvjeti

JA ovime reguliram svoje sudjelovanje na treninzima Hrvatske akademske sportske udruge SUBOS (u daljnjem tekstu: Udruga) koji se održavaju u Studentskoj sportskoj dvorani ''Martinovka'' Miramarska cesta bb. u Zagrebu ili na nekoj drugoj lokaciji. Ovime potvrđujem da ću redovito pohađati treninge; da ću poštivati sve članove Udruge i vodstvo Udruge; čuvati i odgovorno se ponašati prema svoj opremi, imovini i prostorijama kojih je Udruga vlasnik ili korisnik; redovito plaćati članarinu te da ću čuvati ugled Sveučilišta u Zagrebu. Svojim potpisom preuzimam potpunu odgovornost i obveze za sve povrede, štetu i gubitke koji mogu nastati tijekom sudjelovanja na treninzima ili ostalim aktivnostima Udruge. Prihvaćam da su ozbiljne ozljede uobičajene u sportu i aktivnostima poput ovih na kojemu ću sudjelovati. Također prihvaćam da, u slučaju ozljede, mogu postati invalid i/ili postati nesposoban za rad. Prihvaćam da, bez obzira na način na koji ozljede mogu nastupiti – bilo da nastupe kao rezultat moga djelovanja, djelovanja protivnika, instruktora, opreme, objekta, ponašanja nesudionika ili iz nekog drugog razloga – potpisivanjem ovog Upisnog lista prihvaćam rizik sudjelovanja na navedenim treninzima i odričem se svih odštetnih zahtjeva koje bih ja ili bilo tko tko djeluje u moje ime ili preko mene mogao imati protiv Udruge, instruktora, Studentske sportske dvorane ''Martinovka'' i njihovih djelatnika i predstavnika, zbog ozljede bilo koje vrste ili drugih neugodnosti koje mogu nastupiti kao rezultat mog sudjelovanja i/ili nazočnosti na treningu ili drugim aktivnostima udruge. Prihvaćam da postoji mogućnost da mediji ili druge osobe mogu medijski pokrivati treninge i/ili druge aktivnosti Udruge te da mogu biti sniman i na bilo koji način prikazan u medijima širom svijeta. Ovime pristajem da se moje snimke mogu prikazati, objaviti i komentirati i ne očekujem niti ću tražiti odštetu ili naknadu za to. Izjavljujem da sam dobrog zdravstvenog stanja te da trenutno nisam, niti ću trenirati i/ili sudjelovati u aktivnostima Udruge pod utjecajem bilo koje vrste opojnih i nedozvoljenih sredstava ili lijekova. Izjavljujem da sam pročitao i razumio svaku odredbu ovog Upisnog lista te da sam pravno sposoban slobodno potpisati i prihvatiti uvjete ovog Upisnog lista.